Świetlica Terapeutyczna Gdańsk - Morena

przy ZKPiG nr 21 w Gdańsku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Socjoterapia

Email Drukuj PDF

Socjoterapia to specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży:

 • z zaburzeniami zachowania, utrudniającymi funkcjonowanie społeczne i realizację zadań rozwojowych
  (np. wynikających z obowiązku szkolnego);
 • wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju psychofizycznego;
 • którym rodzice nie mogą zapewnić właściwej opieki wychowawczej.

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest korygowanie funkcjonowania dzieci i eliminowanie zaburzeń zachowania oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w  trudnych sytuacjach życiowych, a także pomoc w przywracaniu prawidłowej funkcji rodziny poprzez wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów osobistych oraz wychowawczych z dziećmi.

Cele socjoterapeutyczne obejmują działania terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe.

Proces socjoterapeutyczny przebiega poprzez:

 • diagnozę dysfunkcji i zaburzeń w zachowaniu
 • opracowanie indywidualnego planu terapii
 • wdrażanie oddziaływań korygujących

Stałym elementem procesu socjoterapeutycznego jest współpraca z rodzicami, która obejmuje wymianę informacji o dziecku,analizę sytuacji rodzinnej, zawarcie kontraktu na współpracę, motywowanie rodziców do podejmowania działań wspomagających rozwój dzieci, motywowanie rodziców do rozwijania własnych umiejętności wychowawczych oraz do pracy nad rozwiązywaniem ich problemów osobistych i rodzinnych.

Program pracy socjoterapeutycznej oparty jest na schemacie opracowanym przez  Jacka Strzemiecznego we współpracy z zespołem Ośrodka Rozwoju Umiejętności Wychowawczych PTP w Warszawie.
Postępowanie diagnostyczne ma charakter dynamiczny – jest ciągłe, systematyczne oraz uwzględnia zachodzące zmiany.

Schemat diagnozy obejmuje:

 • obserwację wstępną zaburzeń zachowania dziecka
 • obserwację i analizę zachowań dziecka w jego relacjach ze światem
 • ustalenie przyczyn zaburzeń zachowania dziecka w zakresie deprywacji podstawowych potrzeb
 • opracowanie sądów poznawczych dziecka, które wyznaczają jego specyficzne zachowania i są źródłem jego dysfunkcji
 • sformułowanie sądów korygujących, inicjujących proces zmian terapeutycznych
 • dostarczenie dziecku doświadczeń niezbędnych w procesie zmian.

Uzupełnieniem diagnozy podstawowej są wywiad i rozmowy indywidualne z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiad i konsultacje z wychowawcą szkolnym dziecka oraz pedagogiem szkolnym oraz konsultacje z placówkami specjalistycznymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zajęcia socjoterapeutyczne stanowią integralną część systemu wychowawczego szkoły.

  
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Lilie wodne.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/P1010022.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/P1010023.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/P1010025.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Zima.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/parasol 800 na 600.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/trawka.jpg

Licznik odwiedzin

Do tej pory odwiedziło nas26482

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Copyright © 2011 Świetlica Terapeutyczna Gdańsk-Morena
Wszelkie prawa zastrzeżone