Świetlica Terapeutyczna Gdańsk - Morena

przy ZKPiG nr 21 w Gdańsku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia

Email Drukuj PDF

Świetlica Terapeutyczna przy ZKPiG Nr 21 (dawniej  SP Nr 2)  na Morenie została powołana 2.11.1987 r. decyzją Kuratorium Oświaty  i Wychowania w Gdańsku, jako pierwsza tego typu, specjalistyczna placówka pomocy dzieciom na Wybrzeżu i druga w Polsce. Świetlica miała być antidotum na problemy wychowawcze z dziećmi, szczególnie w dużej, liczącej wówczas blisko trzy tysiące uczniów, szkole.

 Podstawą programu i inspiracją była koncepcja powstawania i eliminowania zaburzeń zachowania u dzieci, opracowana przez Zespół pracowników Ośrodka Rozwoju Umiejętności Wychowawczych PTP w Warszawie, pod kierunkiem Jacka Strzemiecznego.

Świetlica powstała jako efekt współpracy Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (obecnie PPP      Nr 7), przy szczególnym zaangażowaniu psycholog Ewy Wojciszke i życzliwym wsparciu dyrektor poradni Jolanty Wiśniewskiej, pedagoga szkolnego w SP nr 2 Anny Ogonowskiej i dyrektor szkoły Krystyny Tarki. Działaniom tym towarzyszyła Władysława Gnatowska – wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku – osoba „niezwykła”, dzięki której sprawy ludzkie: potrzeby dzieci i młodzieży, problemy i sugestie pedagogów i psychologów były zawsze priorytetowe  w stosunku do formalnych przepisów. W tych warunkach, przez pierwsze lata działania, pracownicy Świetlicy Terapeutycznej mieli przestrzeń do poszukiwania,   eksperymentowania    i   weryfikowania   tego, co służy osiąganiu celów terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą  i rodzicami.

Na przestrzeni 20 lat zmianie ulegały priorytety, formy  i metody pracy. Wzmocniona została metoda kontraktu, wykorzystywana zarówno w pracy z dziećmi  i młodzieżą - uczestnikami zajęć, jak i we współpracy z ich rodzicami. Konsekwencją  było bardziej celowe wykorzystanie struktury zajęć - głównej funkcji socjoterapii. Służyło  to oddawaniu uczestnikom częściowej kontroli nad przebiegiem zajęć, pozostawiając im przestrzeń do podejmowania osobistych decyzji  i dokonywania wyborów, w ramach, nadanych przez prowadzących, czuwających nad prawidłowym przebiegiem procesu grupowego. Dzieci nabierały większego zaufania do siebie samych – do własnych możliwości i umiejętności oraz uczyły się przyjmowania odpowiedzialności za własne zachowanie.

Kluczowa stawała się prostota i oszczędność w formie oraz koncentracja na treści procesu. W ten sposób wzrastała konsekwencja w realizowaniu idei i zasad socjoterapii, zwiększała się  przejrzystość celów i wzmacniała pewność podejmowanych działań. Dziecko i jego problemy stopniowo stawały się centrum uwagi, zajmując miejsce „problemów z dzieckiem”, widzianych oczami dorosłych.
Wyodrębnieniu uległy role: prowadzącego i współprowadzącego grupę.

 

Początkowo oferta Świetlicy Terapeutycznej skierowana była do uczniów z klas: I – III szkoły podstawowej –    z zajęć korzystało wówczas 30 dzieci. Obecnie, od 10 lat liczba uczniów objętych pomocą terapeutyczną waha się od 100 do 130 rocznie. Wśród nich są także uczniowie z klas starszych, w tym gimnazjalnych.

Wzmocnieniu ulegał zespół świetlicy. Z trzech do sześciu wzrosła liczba psychologów i pedagogów zatrudnionych w świetlicy. Pracownicy systematycznie rozwijali osobiste i zawodowe kompetencje: trenerskie
i terapeutyczne (uzyskali certyfikaty szkół: Gestalt, NLP, BSFT). Integracja zespołu postępowała w miarę wzrostu spójności filozofii pracy i życia – wzrastał poziom zrozumienia i porozumienia w zespole, zgodnie  z zasadami  pracy terapeutycznej: otwartości w komunikacji, bliskości relacji i wzajemnego wsparcia. To sprzyjało rozszerzaniu działalności świetlicy i wzroście gotowości do dzielenia się doświadczeniem.

W ramach świetlicy, obok zajęć socjoterapeutycznych, rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny, zrzeszony w Ogólnopolskiej Sieci Placówek „Niebieska Linia”, zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy.

Pracownicy świetlicy inicjowali i angażowali się w przedsięwzięcia badawcze (CAST – ankieta diagnozująca problemy alkoholowe w rodzinach uczniów rekrutujących się ze szkół na Morenie, badania ankietowe w klasach terapeutycznych oraz sportowych SP Nr 2), realizowali programy profilaktyczne ( „Elementarz” i „Spójrz inaczej”), prowadzili zajęcia warsztatowe w klasach oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły, prowadzili zajęcia stażowe dla psychologów i pedagogów, rozpoczynających pracę w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie Gdańska i województwa pomorskiego. Działania te realizowane były we współpracy m.in. z: PARPA, Pełnomocnikiem Wojewody i Pełnomocnikiem Prezydenta ds. PiRPA, GKRPA, GCPU, CIK PCK.

  
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Lilie wodne.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/P1010022.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/P1010023.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/P1010025.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Zima.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/parasol 800 na 600.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/trawka.jpg

Licznik odwiedzin

Do tej pory odwiedziło nas26482

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Copyright © 2011 Świetlica Terapeutyczna Gdańsk-Morena
Wszelkie prawa zastrzeżone