Świetlica Terapeutyczna Gdańsk - Morena

przy ZKPiG nr 21 w Gdańsku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pojęcie socjoterapii

Email Drukuj PDF

Pojęcie socjoterapia (łac.socius- towarzysz, ang.societherapy) najwcześniej pojawiło się w psychiatrii gdzie było rozumiane jako "metoda, która stawia sobie za zadanie niedopuszczenie do wyizolowania chorego

 

z życia,włączenie go do tego życia spowrotem, uwzględniając i wykorzystując do tego celu wszystkie czynniki socjalne" (Jagieła za Bardaszko- Łyskowską 2007).Zgodnie ze Słownikiem psychologicznym "socjoterapia to organizowanie środowiska społecznego pacjenta w tym kierunku, by w możliwie dużym stopniu sprzyjało wyzdrowieniu i utrzymaniu zdrowia psychicznego" (1979). Natomiast w Słowniku pedagogicznym pisze się, że "socjoterapia jest jednym ze sposobów łagodzenia lub eliminowania negatywnych norm i obyczajów w zachowaniach społecznych bądź społecznie niepożądanych"(1984). Mała encyklopedia medycyny rozumie socjoterapię jako "zbiór metod socjotechnicznych, polegających na różnorodnych zabiegach korektywnych w stosunku do grupy. Socjoterapia zajmuje się przede wszystkim grupą, w odróżnieniu od psychoterapii, która głównie zajmuje się jednostką" (1987). Współczesne podejście do socjoterapii zawiera prawie wszystkie elementy zawarte w powyższych definicjach. Sawicka stwierdza, że "przez socjoterapię możemy rozumieć metodę leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych" (1999) i że jest ona formą pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, która stanowi formę pośrednią pomiędzy psychoterapią a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

  

Licznik odwiedzin

Do tej pory odwiedziło nas26482

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Copyright © 2011 Świetlica Terapeutyczna Gdańsk-Morena
Wszelkie prawa zastrzeżone